Nokia 6210 Navigator - Indsætning af et hukommelseskort

background image

Indsætning af et hukommelseskort

Bemærk, at hukommelseskortet muligvis følger med enheden og muligvis allerede
er indsat.

background image

10

K o m g o d t i g a n g

1. Åbn slidsen til

hukommelseskortet.

2. Placer hukommelseskortet

i slidsen, så det guldfarvede
kontaktområde vender nedad.
Skub forsigtigt til kortet, så det
klikker på plads.

3. Luk slidsen til hukommelseskortet.