Nokia 6210 Navigator - Indsætning af et (U)SIM-kort og batteri

background image

Indsætning af et (U)SIM-kort og batteri

Denne enhed bruger BL-5F-batterier.

1. Tryk på frigørelsesknappen til

bagcoveret for at åbne enhedens
bagcover.

2. Løft bagcoveret for at fjerne det.

3. Fjern batteriet ved at løfte det i

kanten.

4. Skub (U)SIM-kortet ind i SIM-kort-

holderen. Sørg for, at det guldfarvede
kontaktområde på kortet vender
nedad mod enheden, og det afskårne
hjørne vender mod slidsen til
kortholderen.

5. Indsæt batteriet.

6. Sæt bagcoveret på igen.