Nokia 6210 Navigator - Programmet Velkommen

background image

Programmet Velkommen

Programmet

Velkommen

starter, når du tænder enheden for første gang. Med

programmet

Velkommen

kan du få adgang til følgende programmer:

Indstil.guide

– konfigurer forbindelsesindstillinger. Se “Indstillingsguide”

på side 12.

E-mail

– konfigurer e-mail-indstillinger. Se “E-mail-indstillinger” på side 34.

Telefonskift

– kopiér eller synkroniser data fra andre kompatible enheder.

Selvstudie

– lær om enhedens funktioner, og hvordan du bruger dem. Hvis du vil

starte selvstudiet senere, skal du vælge >

Hjælp

>

Selvstudie

og vælge et

selvstudieemne.

Du kan åbne

Velkommen

senere ved at vælge >

Hjælp

>

Velkommen

.