Nokia 6210 Navigator - Sådan tænder og slukker du enheden

background image

Sådan tænder og slukker du

enheden

Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede.

Hvis du bliver bedt om at angive en PIN-kode, skal du
indtaste PIN-koden og vælge

OK

.

Hvis du bliver bedt om at angive låsekoden, skal du
indtaste låsekoden og vælge

OK

. Låsekoden er fra

fabrikken sat til 12345.