Nokia 6210 Navigator - Musikafspiller

background image

Musikafspiller

Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj
lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren
bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Selv når profilen Offline er aktiveret, kan du lytte til musik og podcastepisoder.
Se “Profilen Offline” på side 14.

Yderligere oplysninger om ophavsretlig beskyttelse finder du under “Licenser”
på side 69.