Nokia 6210 Navigator - Musikmenuen

background image

Musikmenuen

Vælg

>

Program.

>

Musikafspil.

I musikmenuen vises den musik, der er

tilgængelig. Hvis du vil have vist alle sange, sorterede sange eller afspilningslister,
skal du vælge den ønskede liste i musikmenuen.