Nokia 6210 Navigator - Podcasts

background image

Podcasts

Du kan få vist alle de podcastepisoder, der er tilgængelige på enheden, ved at
vælge

>

Program.

>

Musikafspil.

>

Podcasts

>

Alle episoder

.

Podcastepisoderne har tre tilstande: aldrig afspillet, delvist afspillet og helt
afspillet. Hvis en episode er delvist afspillet, afspilles den fra den sidste
afspilningsposition, næste gang den afspilles. Hvis det ikke er tilfældet, afspilles
den fra begyndelsen.

background image

52

M u l t i m e d i e r