Nokia 6210 Navigator - Søgning

background image

Søgning

Du kan indstille søgeprogrammet til at anvende søgetjenesten til podcasts ved at
vælge

>

Program.

>

Podcasting

>

Valg

>

Indstillinger

>

Forbindelse

>

URL på

søgetjeneste

.

Hvis du vil søge efter podcasts, skal du vælge >

Program.

>

Podcasting

>

Søg

og

indtaste et nøgleord eller en titel.

Du kan abonnere på en kanal og tilføje den til dine podcasts ved at vælge

Valg

>

Abonner

. Du kan også markere flere kanaler for at tilføje dem alle samtidigt.