Nokia 6210 Navigator - Radio

background image

Radio

Du kan tænde radioen ved at vælge >

Program.

>

Radio

. Vælg

Afslut

for at

slukke radioen.

Første gang du tænder radioen, hjælper en guide dig med at gemme lokale
radiostationer (netværkstjeneste).

background image

55

M u l t i m e d i e r

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og priser på
den visuelle tjeneste og stationsoversigtstjenester.

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal
sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen
skal fungere korrekt.

Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj
lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren
bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Radioen understøtter RDS-funktionen (Radio Data System). Radiostationer, der
understøtter RDS, viser muligvis oplysninger, f.eks. stationens navn. Hvis RDS er
aktiveret under indstillingerne, forsøger RDS også at søge efter en alternativ
frekvens for den station, der aktuelt afspilles, hvis radiosignalet er svagt. Hvis der
automatisk skal søges efter alternative frekvenser, skal du vælge

Valg

>

Indstillinger

>

Alternative frekvenser

>

Autosøgning til

.