Nokia 6210 Navigator - Radiofunktioner

background image

Radiofunktioner

Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

Hvis der er gemte stationer, skal du rulle til højre eller venstre for at lytte til de
næste eller forrige stationer.

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes
under et igangværende opkald.

Hvis du vil høre radio i baggrunden og gå til standbytilstand, skal du vælge

Valg

>

Afspil i baggrunden

.