Nokia 6210 Navigator - Visning af visuelt indhold

background image

Visning af visuelt indhold

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og priser og
oprettelse af abonnement på tjenesten.

background image

56

M u l t i m e d i e r

Hvis du vil have vist visuelt indhold for den aktuelle station, skal du vælge

Valg

>

Start visuel tjeneste

. Der skal være gemt et id for den visuelle tjeneste, før

tjenesten kan anvendes.

Hvis du vil afslutte overførslen af visuelt indhold, men fortsætte med at høre
radio, skal du vælge

Luk

.