Nokia 6210 Navigator - Gemte sider

background image

Gemte sider

Du kan gemme en side, mens du bruger browseren, for at få mulighed for at se den
offline, ved at vælge

Valg

>

Værktøjer

>

Gem side

.

Du kan få vist gemte sider ved at vælge

Gemte sider

i visningen med bogmærker.

Hvis du vil åbne en side, skal du vælge den.