Nokia 6210 Navigator - Internetkilder

background image

Internetkilder

Internetkilder bruges ofte til at dele de nyeste overskrifter eller nyheder.

I browseren registreres det automatisk, hvis en internetside indeholder
internetkilder. Hvis du vil abonnere på en internetkilde, skal du vælge

Valg

>

Abon. på internetkilder

og vælge en internetkilde. Du kan også klikke på linket.

Hvis du vil have vist de internetkilder, du abonnerer på, skal du vælge

Internetkilder

i visningen med bogmærker.

Du kan opdatere en internetkilde ved at vælge den og derefter vælge

Valg

>

Opdater

.

Hvis du vil angive, hvordan internetkilderne skal opdateres, skal du vælge

Valg

>

Indstillinger

>

Internetkilder

.