Nokia 6210 Navigator - Sletning af personlige data

background image

Sletning af personlige data

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du
har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder,
skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, som du har fået
adgang til, gemmes i cachen. Du kan tømme cachen ved at vælge

Valg

>

Slet personlige

data

>

Cache

.

background image

60

T i l p a s n i n g

Hvis du vil slette alle personlige data, skal du vælge

Valg

>

Slet personlige data

>

Alle

.