Nokia 6210 Navigator - Profiler

background image

Profiler

I Profiler kan du justere og tilpasse enhedens toner til forskellige begivenheder,
miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan se den valgte profil øverst på skærmen
i standbytilstand. Hvis profilen Generelt er i brug, vises kun den aktuelle dato.

Vælg

>

Indstillinger

>

Profiler

.

Du kan aktivere profilen ved at vælge profilen og vælge

Aktivér

.

Tip! Hvis du hurtigt vil skifte til profilen Lydløs fra enhver anden profil, skal
du trykke på og holde # nede i standbytilstand.

Hvis du vil tilpasse en profil, skal du vælge profilen, vælge

Tilpas

og vælge de

ønskede indstillinger.

Du kan gøre en profil aktiv indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer
ved at vælge

Tidsbestemt

og vælge tidspunktet.

Se også “Profilen Offline” på side 14.

background image

61

T i d s s t y r i n g