Nokia 6210 Navigator - Temaer

background image

Temaer

Du kan ændre udseendet af enhedens skærm ved at aktivere et tema.

Vælg

>

Indstillinger

>

Temaer

. Hvis du vil have vist de tilgængelige temaer, skal

du vælge

Generelt

. Det aktive tema er angivet med et afkrydsningsmærke.

Hvis du vil have vist et eksempel på et tema, skal du rulle til temaet og vælge

Valg

>

Vis

. Du kan aktivere det tema, der vises, ved at vælge

Anvend

.

I Temaer kan du også angive menuens visningstype, angive et tema til
standbytilstand, indstille en brugerdefineret baggrund, tilpasse udseendet af
strømspareren og vælge et billede, der vises under et opkald.