Nokia 6210 Navigator - Kalender

background image

Kalender

Vælg

>

Kontor

>

Kalender

. Tryk på # i måneds-, uge- eller dagsvisningen for

automatisk at fremhæve dags dato.

Hvis du vil tilføje en ny kalenderpost, skal du vælge

Valg

>

Ny post

og vælge en

posttype. Poster af typen

Årsdag

gentages hvert år. Med poster af typen

Opgave

kan du oprette en liste med opgaver, der skal udføres. Udfyld felterne,

og vælg

Udført

.