Nokia 6210 Navigator - Ur

background image

Ur

Vælg >

Kontor

>

Ur

. Du kan ændre urindstillingerne og indstille tid og dato ved

at vælge

Valg

>

Indstillinger

.

Du kan indstille enheden til at vise klokkeslættet andre steder ved at rulle til højre
til

Verdensur

. Du kan tilføje et sted ved at vælge

Valg

>

Tilføj sted

.

Hvis du vil angive det sted, du befinder dig på for øjeblikket, skal du rulle til et sted
og vælge

Valg

>

Indstil som aktuelt sted

. Stedet vises i hovedvisningen i Ur, og

klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted.
Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.