Nokia 6210 Navigator - Alarm

background image

Alarm

Du kan indstille en ny alarm ved at rulle til højre til

Alarmer

og vælge

Valg

>

Ny alarm

. Indtast alarmtidspunktet, vælg, om og hvornår alarmen skal gentages,

og vælg

Udført

.