Nokia 6210 Navigator - Åbning af en .pdf-fil

background image

Åbning af en .pdf-fil

Du kan åbne et dokument, der er blevet vist for nylig, ved at vælge det. Hvis du vil
åbne et dokument, der ikke er tilgængeligt i hovedvisningen, skal du vælge

Valg

>

Angiv filplacering

, vælge hukommelsen, vælge den mappe, hvor filen er gemt, og

vælge filen.