Nokia 6210 Navigator - Visning af et dokument

background image

Visning af et dokument

Du kan navigere rundt på en side ved at rulle med navigeringstasten. Hvis du vil gå
til den næste side, skal du rulle ned til bunden af siden.

Du kan zoome ind eller ud ved at vælge

Valg

>

Zoom

>

Ind

eller

Ud

.

Hvis du vil søge efter tekst, skal du vælge

Valg

>

Søg

>

Tekst

og indtaste den tekst,

du vil søge efter. Du kan søge efter den næste forekomst ved at vælge

Valg

>

Søg

>

Næste

.

Hvis du vil gemme en kopi af dokumentet, skal du vælge

Valg

>

Gem

.