Nokia 6210 Navigator - Aktive noter

background image

Aktive noter

Med aktive noter kan du oprette, redigere og få vist forskellig typer noter. Du kan
indsætte billeder og videoer eller lydklip i noterne, tilknytte noterne til andre
programmer, f.eks. Kontakter, og sende noter til andre.

Vælg >

Kontor

>

Aktive noter

.

Hvis du vil oprette en note, skal du blot begynde at skrive. Hvis du vil indsætte
billeder, lyd- eller videoklip, visitkort, internetbogmærker eller filer, skal du vælge

Valg

>

Indsæt

og derefter vælge elementtypen.

background image

62

K o n t o r p r o g r a m m e r

Hvis du vil indstille enheden til at vise en note, når du ringer til eller modtager et
opkald fra en kontakt, skal du vælge

Valg

>

Indstillinger

. Hvis du vil tilknytte en

note til en kontakt, skal du vælge

Valg

>

Tilknyt note til opkald

>

Tilføj kontakter

og derefter vælge kontakten.