Nokia 6210 Navigator - Konvertering

background image

Konvertering

Vælg >

Kontor

>

Konvertering

. Du kan konvertere måleenheder. Et eksempel

kan være længde fra én enhed til en anden, f.eks., yard til meter.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme
afrundingsfejl.

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta (som regel valutaen
i dit eget land) og tilføje valutakurser. Kursen på basisvalutaen er altid 1. Vælg

Valuta

som måltype, og vælg

Valg

>

Valutakurser

. Hvis du vil ændre

basisvalutaen, skal du rulle til valutaen og vælge

Valg

>

Angiv som basisval.

Hvis

du vil tilføje valutakurser, skal du rulle til valutaen og indtaste en ny kurs.

Når du har indsat alle de nødvendige valutakurser, kan du konvertere valuta.
Indtast den værdi, der skal konverteres, i det første felt af typen Antal. Det andet
felt af typen Antal ændres automatisk.

Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle
tidligere angivne valutakurser nulstilles.