Nokia 6210 Navigator - Regnemaskine

background image

Regnemaskine

Vælg

>

Kontor

>

Regnemask.

Når du indtaster tal, skal du trykke på # for at

indsætte et decimaltegn.

Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er udviklet til
enkle beregninger.