Nokia 6210 Navigator - Stemmekommandoer

background image

Stemmekommandoer

Hvis du vil vælge de funktioner, der skal kunne aktiveres med en
stemmekommando, skal du vælge >

Indstillinger

>

Stem.komm.

.

De stemmekommandoer, der bruges til at skifte profil, findes i mappen Profiler.

Du kan ændre stemmekommandoen for et program, rulle til programmet og vælge

Rediger

eller

Valg

>

Rediger kommando

. Vælg

Valg

>

Afspil

for at afspille den

aktiverede stemmekommando.

Oplysninger om, hvordan du bruger stemmekommandoer, finder du under
“Stemmestyrede opkald” på side 21.