Nokia 6210 Navigator - Forbindelser

background image

Forbindelser

Vælg

>

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Forbindelse

, og vælg en af følgende

valgmuligheder:

Bluetooth

– for at slå Bluetooth til eller fra og redigere Bluetooth-indstillinger.

Se “Indstillinger for Bluetooth-forbindelse” på side 72.

USB

– for at redigere, der vedrører USB. Se “USB-forbindelse” på side 74.

Destinationer

– for at angive de forbindelsesmetoder, der anvendes til at få

forbindelse med en bestemt destination.

Pakkedata

– for at vælge indstillingerne for pakkedataforbindelser.

Pakkedataindstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en
pakkedataforbindelse.

• Vælg

Pakkedataforbind.

>

Når tilgængelig

for at indstille enheden, så den

registreres på pakkedatanetværket, når du befinder dig inden for et
netværk, der understøtter pakkedata. Hvis du vælger

Efter behov

, bruger

enheden kun en pakkedataforbindelse, hvis du starter et program eller en
funktion, der kræver det.

• Vælg

Adgangspunkt

for at angive navnet på det adgangspunkt, der skal

bruges, hvis du vil bruge enheden som modem til en computer.

Dataopkald

– for at indstille onlinetiden for dataopkaldsforbindelsen.

Indstillingerne for dataopkald påvirker alle adgangspunkter, der bruger
et GSM-dataopkald.

Deling af video

– for at angive indstillingerne for SIP-profilen manuelt.

Se “Indstillinger for deling af video” på side 26.

Status

(netværkstjeneste) – for at få vist og redigere indstillingerne for status.

Forbindelsesprogrammer, f.eks. tryk og tal, bruger indstillingerne for status.
Du modtager muligvis disse indstillinger fra tjenesteudbyderen.

SIP-indstillinger

– for at få vist og redigere SIP-profiler (Session Initiation

Protocol). Se “Deling af video” på side 25.

XDM-profil

– for at oprette eller redigere en XDM-profil. Indstillingerne bruges til

kommunikationsprogrammer, f.eks. status og tryk og tal. De gør det muligt for

background image

66

D a t a s t y r i n g

tjenesteudbyderen at få adgang til brugeroplysninger, der gemmes på
netværksserverne, men administreres af brugeren, f.eks. tryk og tal-grupper.
Du modtager muligvis disse indstillinger fra tjenesteudbyderen.
Se “Konfigurationsindstillinger” på side 12.

Konfig.

– for at få vist og slette konfigurationskontekst. Nogle funktioner, f.eks.

brug af det mobile internet og MMS-beskeder, kræver muligvis konfigurations-
indstillinger. Du modtager muligvis disse indstillinger fra tjenesteudbyderen.
Se “Konfigurationsindstillinger” på side 12.

APN-kontrol

– for at begrænse brugen af pakkedataadgangspunkter. Denne

indstilling er kun tilgængelig, hvis dit SIM-kort understøtter tjenesten. Du skal
bruge PIN2-koden for at ændre indstillingerne.