Nokia 6210 Navigator - Formatering af hukommelseskort

background image

Formatering af hukommelseskort

Når et hukommelseskort formateres, går alle data på kortet tabt. Nogle
hukommelseskort er formateret på forhånd, mens andre skal formateres.

1. Vælg hukommelseskortet i visningen i Filstyring.

2. Vælg

Valg

>

Hukommelseskortvalg

>

Formatér

.

3. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn på hukommelseskortet.