Nokia 6210 Navigator - Låsning eller oplåsning af hukommelseskort

background image

Låsning eller oplåsning af hukommelseskort

Du kan angive en adgangskode for at forhindre uautoriseret brug ved at vælge
hukommelseskortet og derefter vælge

Valg

>

Adg.kode til huk.kort

>

Indstil

i

visningen i Filstyring. Indtast og bekræft adgangskoden. Adgangskoden kan være
op til 8 tegn lang.

Hvis du sætter et andet adgangskodebeskyttet hukommelseskort i enheden, bliver
du bedt om at indtaste adgangskoden til kortet. Du kan låse kortet op ved at vælge

Valg

>

Lås hukom.kort op

.

background image

69

D a t a s t y r i n g