Nokia 6210 Navigator - Installation af et program

background image

Installation af et program

En .jar-fil er påkrævet til installation af Java-programmer. Hvis filen mangler,
bliver du muligvis bedt om at hente den.

1. Hvis du vil installere et program eller en programpakke, skal du vælge

Installationsfiler

og rulle til en installationsfil. Programmer, der er installeret

på hukommelseskortet, angives med

.

2. Vælg

Valg

>

Installer

.

Du kan også søge efter programmet i enhedens hukommelse eller på
hukommelseskortet, markere programmet og trykke på navigeringstasten for
at starte installationen.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb på
enheden. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller
certificering, vises der er en advarsel på enheden. Fortsæt kun installationen,
hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne
forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte
den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i
sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater,
hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis
teksten ”Certifikatet er udløbet” eller ”Certifikatet er endnu ikke gyldigt” vises,
selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og
det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af
certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

I Java-programmer gøres der f.eks. forsøg på at oprette en dataforbindelse eller
sende en besked. Hvis du vil redigere tilladelserne fra et installeret Java-program
og angive, hvilke adgangspunkter programmet skal bruge, skal du vælge

Instal.

progr.

, rulle til programmet og vælge

Åbn

.

background image

68

D a t a s t y r i n g

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installations-
filerne (.sis) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og
forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse
ved at bruge Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc og
derefter bruge filstyring til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Se
“Filstyring” på side 68. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden
fra beskedindbakken.