Nokia 6210 Navigator - Licenser

background image

Licenser

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at
beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger
forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne
enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM, OMA DRM 1.0 og OMA
DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af
indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt
DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet
indhold, der allerede findes på enheden, fornys. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software
påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold,
der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at
bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til
sikkerhedskopiering i Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold. Ved
brug af andre overførselsmetoder overføres de licenser, der skal gendannes med indholdet
for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens
hukommelse er formateret, muligvis ikke. Du kan også få brug for at gendanne licenserne,
hvis filerne på enheder bliver beskadiget.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt,
hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også miste licenserne og indholdet, hvis
filerne enheden bliver beskadiget. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det
begrænse muligheden for at bruge samme det indhold på enheden igen. Kontakt din
tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede
indhold, hvis dette SIM-kort er sat i enheden.

Du kan få vist de licenser, der er gemt på enheden, ved at vælge >

Indstillinger

>

Datastyring

>

Licenser

.

Hvis du vil have vist gyldige licenser, der er tilknyttet en eller flere mediefiler, skal
du vælge

Gyldige licenser

. Gruppelicenser, der indeholder flere licenser, er angivet

med

. Hvis du vil have vist de licenser, der er indeholdt i gruppelicensen, skal du

vælge gruppelicensen.

Hvis du vil have vist ugyldige licenser, for hvilke tidsperioden for brug af filen er
udløbet, skal du vælge

Ugyld. licenser

. Hvis du vil købe mere brugstid eller udvide

brugsperioden for en mediefil, skal du vælge en ugyldig licens og vælge

Valg

>

Hent ny licens

. Licenser kan muligvis ikke opdateres, hvis modtagelse af

tjenestebeskeder er deaktiveret.

background image

70

D a t a s t y r i n g

Hvis du vil have vist licenser, der ikke er i brug, skal du vælge

Ikke i brug

. Licenser,

der ikke er i brug, har ikke tilknyttet nogen mediefiler.

Hvis du vil have vist yderligere oplysninger, f.eks. gyldighedsstatus og evne til at
sende filen, skal du rulle til en licens og vælge den.