Nokia 6210 Navigator - Bluetooth-forbindelse

background image

Bluetooth-forbindelse

Ved hjælp af den trådløse Bluetooth-teknologi kan du oprette trådløse
forbindelser mellem elektroniske enheder inden for en afstand af maksimalt
10 meter.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0, der understøtter følgende
profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Dial-Up
Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object Push, Serial Port, Phone Book Access,
SIM Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access og Generic Object Exchange.
Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi,
sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt
producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer
batteriets levetid.

Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, du ikke har tillid til.

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelse eller modtagelse
af data.