Nokia 6210 Navigator - Indstillinger for Bluetooth-forbindelse

background image

Indstillinger for Bluetooth-forbindelse

Vælg

>

Indstillinger

>

Forbind.

>

Bluetooth

.

Bluetooth

– for at slå Bluetooth til eller fra.

Telefonens synlighed

– hvis du vil tillade, at andre Bluetooth-enheder til enhver

tid kan finde enheden, skal du vælge

Vist for alle

. Hvis du vil tillade, at enheden

kan findes i en angiven tidsperiode, skal du vælge

Angiv periode

. Af sikkerheds-

mæssige grunde anbefales det at bruge indstillingen

Skjult

, når det er muligt.

Telefonens navn

– for at angive et navn til enheden.

SIM-fjernadg.tilstand

– for at gøre det muligt for en anden enhed, f.eks. et

bilmonteringssæt, at bruge enhedens SIM-kort ved hjælp af Bluetooth-teknologi
(SIM-adgangsprofil).

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt
ekstraudstyr, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald. Der kan kun foretages opkald
fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den
er i denne tilstand. Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage
opkald fra enheden. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

background image

73

F o r b i n d e l s e