Nokia 6210 Navigator - Oprettelse af en binding mellem og blokering af enheder

background image

Oprettelse af en binding mellem og blokering af enheder

Du kan åbne en liste over forbundne enheder ved at rulle til højre til

Forbundne

enheder

i visningen i Bluetooth.

Hvis du vil oprette en binding til en enhed, skal du vælge

Valg

>

Ny forbundet

enhed

, vælge den enhed, der skal oprettes en binding til, og udveksle adgangskoder.

Hvis du vil annullere en binding, skal du rulle til den enhed, du vil annullere
bindingen for, og trykke på sletningstasten. Du kan annullere alle bindinger ved
at vælge

Valg

>

Slet alle

.

Hvis du vil angive en enhed som godkendt, skal du rulle til enheden og vælge

Valg

>

Angiv som godkendt

. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og en

godkendt enhed, uden at du ved det. Brug kun denne status for dine egne enheder,
som andre ikke har adgang til, f.eks. din computer, eller enheder, der tilhører
personer, du har tillid til.

tilføjes ud for godkendte enheder i visningen

Forbundne enheder.

Hvis du vil forhindre, at der oprettes forbindelser fra en enhed, skal du vælge
enheden og vælge

Bloker

i visningen Forbundne enheder.

Hvis du vil have vist en liste over blokerede enheder, skal du rulle til højre til

Blokerede enheder

. Hvis du vil fjerne blokeringen af en enhed, skal du rulle til

enheden og vælge

Slet

.

background image

74

F o r b i n d e l s e