Nokia 6210 Navigator - Forbindelsesstyring

background image

Forbindelsesstyring

I Forbindelsesstyring kan du identificere statussen for dataforbindelser, se
oplysninger om mængden af sendte og modtagne data og afslutte ubenyttede
forbindelser.

Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester
kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Vælg

>

Indstillinger

>

Forbind.

>

Forb.styr.

Hvis du vil se oplysninger om en forbindelse, skal du rulle til en forbindelse og
vælge

Valg

>

Detaljer

.

Du kan afbryde en forbindelse ved at rulle til forbindelsen og vælge

Valg

>

Afbryd forbindelsen

. Hvis du vil afbryde alle forbindelser, skal du vælge

Valg

>

Afbryd alle forbindelser

.