Nokia 6210 Navigator - Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

background image

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Hvis du vil sende en tilbagekaldsanmodning fra Kontakter, skal du rulle til en
kontakt og vælge

Valg

>

Send tilb.kaldsanmod.