Nokia 6210 Navigator - Login til TOT

background image

Login til TOT

Hvis du vil logge på manuelt, skal du vælge

Valg

>

Log på Tryk og tal

.

angiver en TOT-forbindelse.

angiver, at TOT er angivet til optaget.