Nokia 6210 Navigator - Tryk og tal-sessioner

background image

Tryk og tal-sessioner

Tryk og tal-sessioner vises som opkaldsbobler på tryk og tal-skærmen og giver
oplysninger om status for tryk og tal-sessionerne:

Vent

– vises, når du trykker på og holder opkaldstasten nede, og en anden person

stadig taler i TOT-sessionen.

Tal

– vises, når du trykker på og holder opkaldstasten nede og får tilladelse til at tale.

background image

76

E k s t r a u d s t y r