Nokia 6210 Navigator - USB-forbindelse

background image

USB-forbindelse

Tilslut USB-datakablet for at oprette en dataforbindelse mellem enheden og en
kompatibel pc.

Vælg

>

Indstillinger

>

Forbind.

>

USB

, og vælg en af følgende valgmuligheder:

USB-forbindelsestilstand

– for at vælge standardtilstanden for USB-forbindelser

eller ændre den aktive tilstand. Vælg

PC Suite

for at bruge enheden sammen

med Nokia PC Suite,

Dataoverførsel

for at få adgang til filer på det indsatte

hukommelseskort som en masselagringsenhed,

Billedoverførsel

for at bruge

enheden sammen med en PictBridge-kompatibel printer eller

Medieoverførsel

for at synkronisere mediefiler, f.eks. musik, med en kompatibel version af
Windows Media Player.

Spørg ved forb.

– hvis du vil spørges om formålet med forbindelsen, hver gang

kablet tilsluttes, skal du vælge

Ja

. Hvis du vil angive, at standardtilstanden skal

aktiveres automatisk, skal du vælge

Nej

.

Når du har overført data, skal du kontrollere, at det er sikkert at fjerne
USB-datakablet fra computeren.