Nokia 6210 Navigator - PIN-koder

background image

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) eller UPIN-koden (Universal Personal
Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet.
(U)PIN-koden følger normalt med SIM-kortet. Indstil enheden til at anmode om
koden, hver gang enheden tændes, ved at vælge >

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Generelt

>

Sikkerhed

>

Telefon og SIM-kort

>

PIN-kodeanmodning

>

Til

.

PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden er påkrævet for at få adgang til oplysningerne i sikkerheds-
modulet. PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Modul-PIN-
koden og PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis SIM-kortet indeholder
et sikkerhedsmodul.