Nokia 6210 Navigator - Navi-tastelys

background image

Navi-tastelys

Du kan indstille Navi-tastelyset til at blinke langsomt, når der tændes for
enheden. Lyset tændes i et par sekunder med intervaller på ca. 20 sekunder.

Hvis du vil aktivere statuslyset, skal du vælge

>

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Generelt

>

Tilpasning

>

Standbytilstand

>

Statuslys

>

Til

. Statuslyset er ikke

aktiveret i stærk belysning.