Nokia 6210 Navigator - Ubesvarede hændelser

background image

Ubesvarede hændelser

Navi-tastelyset blinker langsomt i nogle få minutter efter en ubesvaret hændelse
såsom et ubesvaret opkald.