Nokia 6210 Navigator - Lukning af et program

background image

Lukning af et program

Hvis du vil lukke et program eller en mappe, skal du vælge

Tilbage

og

Afslut

det nødvendige antal gange for at vende tilbage til standbytilstand eller vælge

Valg

>

Afslut

.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets
levetid reduceres.