Nokia 6210 Navigator - Lydstyrke

background image

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for ørestykket (normal tilstand) eller højttaleren under
et opkald, eller når du lytter til en lydfil, ved at trykke på lydstyrketasterne. Hvis du
vil aktivere eller deaktivere højttaleren under et opkald, skal du vælge

Højttaler

eller

Håndsæt

.

Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan
være særdeles høj.