Nokia 6210 Navigator - Markering af elementer i et program

background image

Markering af elementer i et program

Hvis du vil markere eller fjerne markering fra et element i programmer såsom et
billede eller et videoklip i Galleri, skal du trykke på #. Hvis du vil markere eller
fjerne markeringen af flere på hinanden følgende elementer, skal du trykke på og
holde # nede og rulle.

background image

17

D i n e n h e d