Nokia 6210 Navigator - Genveje i standbytilstanden

background image

Genveje i standbytilstanden

Åbn listen over de seneste udgående opkald ved at trykke på opkaldstasten.

Du kan ringe til din telefonsvarer ved at trykke på tasten 1 og holde den nede.

Tryk på og hold den højre valgtast nede for at bruge stemmekommandoerne eller
stemmestyrede opkald.

Du kan lytte til nye modtagne beskeder ved at tykke på den venstre valgtast og
holde den nede, indtil

Beskedlæser

starter.

Du kan skifte profil ved kort at trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en ny profil.

Hvis du hurtigt vil skifte til profilen Lydløs fra enhver anden profil, skal du trykke
på og holde # nede i standbytilstand.

Hvis du vil starte en forbindelse til internettet, skal du trykke på 0 og holde
den nede.

Afhængigt at det valgte standbytema kan du vælge at tilføje programmer eller
begivenheder på en genvejsliste i standbytilstand eller til navigeringstasten.
Hvis du vil vælge programmerne eller begivenhederne, skal du vælge

>

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Generelt

>

Tilpasning

>

Standbytilstand

>

Genveje

.