Nokia 6210 Navigator - Tastaturlås (tastelås)

background image

Tastaturlås (tastelås)

Du kan låse tastaturet, når du lukker dækslet ved at vælge >

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Generelt

>

Skydemekanis.

>

Aktivering at tastaturlås

>

Skift

>

Til, når skyde. lukkes

.

background image

18

D i n e n h e d

Du kan indstille tastaturet til automatisk at blive låst efter en bestemt tid ved at
vælge

>

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Generelt

>

Sikkerhed

>

Telefon og

SIM-kort

>

Tid for tastaturautolås

>

Brugerdefineret

og det ønskede tidspunkt.

Åbning af dækslet låser tastaturet op. Du kan låse tastaturet op, når dækslet er
lukket ved at trykke på den venstre valgtast og vælge

OK

inden for 1,5 sekunder.

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der
er indkodet i enhedens hukommelse.