Nokia 6210 Navigator - Tilslutning af et kompatibelt headset

background image

Tilslutning af et kompatibelt headset

Tilslut ikke produkter, som skaber et
udgangssignal, da dette kan skade
enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til
nogen spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis
Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne
enheder eller med et headset, der ikke er
godkendt af Nokia til brug med denne
enhed.