Nokia 6210 Navigator - Tilslutning af et USB-datakabel

background image

Tilslutning af et USB-datakabel

Sæt et kompatibelt USB-datakabel
i USB-stikket.

Du kan vælge standardtilstanden
for USB-forbindelser eller ændre
den aktive tilstand ved at vælge

>

Indstillinger

>

Forbind.

>

USB

>

USB-forbindelsestilstand

og vælge

den ønskede tilstand. Du kan angive,
om standardtilstanden skal aktiveres
automatisk, ved at vælge

Spørg ved

forb.

>

Nej

.