Nokia 6210 Navigator - Besvarelse eller afvisning af opkald

background image

Besvarelse eller afvisning af opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Vælg

Lydløs

, hvis du vil slå ringetonen fra.

Du kan afvise opkaldet ved at trykke på afslutningstasten eller vælge

Valg

>

Afvis

.

Hvis du har aktiveret

Omstilling

>

Ved optaget

, omstilles opkaldet, hvis du

afviser det.

Hvis du vil sende en SMS-besked som svar til den person, der ringer op, i stedet for
at besvare opkaldet, skal du vælge

Valg

>

Send besked

. Du kan aktivere svar via

SMS-besked og redigere beskeden ved at vælge >

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Telefon

>

Opkald

>

Afvis opkald med besked

og

Beskedtekst

.

Du kan bestemme, om opkald besvares automatisk, når dækslet åbnes, ved at
vælge

>

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Generelt

>

Skydemekanis.

>

Skydemekanisme åbnes

>

Skift

>

Besvar indg. opkald

eller

Opkald besvares ikke

.

background image

23

O p k a l d s f u n k t i o n e r