Nokia 6210 Navigator - Banke på

background image

Banke på

Under et opkald kan du trykke på opkaldstasten, hvis du vil besvare et ventende
opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan skifte mellem de to opkald
ved at vælge

Skift

. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.

Hvis du vil aktivere funktionen Banke på, skal du vælge >

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Telefon

>

Opkald

>

Banke på

>

Aktivér

.